اوزون چیست ؟

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
 

اوزون تراپی

اوزون چیست و چه نقشی در درمان دارد ؟


  • اوزون ترکیب اکسیژن با یک اتم اضافی است این اتم اضافه قدرت اکسیژن را افزایش میدهد.
    در واقع یک اکسیژن قدرتمند در اختیار سیستم درمانی قرار می‌گیرد که با این اتم اضافه کارایی زیادی را به وجود می‌آورد.
  • اوزون فرم مولکولی از اکسیژن است که در آن سه اتم اکسیژن در آن به هم متصلند.
    این حالت از اکسیژن ناپایدار بوده و بوی خاصی دارد.
    اتم اضافی در این ساختار آن را به قویترین اکسید کننده و ضدعفونی کننده تبدیل کرده است.
    اوضاع با متصل شدن به پروتئین های ضروری برای تنفس ساخته به عنوان یک میکروب کش عمل می‌نماید.