درمان دردهای شانه با اوزون تراپی

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
 

درمان دردهای شانه با اوزون تراپی

 

در درمان اوزون تراپی در ابتدا شما می توانید انتظار کاهش درد بلافاصله بعد از انجام تزریق را داشته باشید همچنین با استفاده از این درمان غضروف ها و بافت های شما بازسازی می شود.