مکانیسم اوزون

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
 

اوزون درمانی

اوزون

اوزون تراپی روشی است که تزریق اوزون انجام می شود و با افزایش جریان خون در مقصد و مهیا کردن مواد لازم برای ترمیم بافت های آسیب دیده باعث درمان میشود.